Wat is Nycteum?

De afdelingen huisartsgeneeskunde van AMC-UvA èn VUmc zijn een samenwerking aangegaan met de Stichting DOKh (Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartspraktijken Noordwest Nederland). Deze samenwerking verbindt de wetenschappelijke en onderwijskundige expertise van de academische huisartsgeneeskunde met het werkveld van de praktiserende huisarts, vertegenwoordigd door DOKh.